Home

Deze website heb ik gemaakt om Zelfstandige Professionals (ZZP’ers en Freelancers) meer bewust te maken dat er bedrijfskundig en fiscaal gezien meerdere wegen naar Rome lopen. The MentaFiscalist past NLP en Enneagramkunde toe op fiscaliteit en bedrijfskunde, vandaar deze typisch samengestelde naam The MentaFiscalist.

Rob Verburgh sr.Je persoonlijkheid, ervaring, opleiding en privésituatie moet passen bij de bedrijfskundige oplossing. En niet iedere Zelfstandige Professional is een goede ondernemer. Hier wordt te weinig rekening mee gehouden.

Belangrijk is dat de Zelfstandige Professional niet alleen luistert naar de adviseur van de Kamer van Koophandel die zijn standaard lesje opdreunt, of alleen luistert naar een accountant die het fiscale voordeel een hogere prioriteit geeft dan de eventuele privé-risico’s voor de Zelfstandige Professional.

Of dat men luistert naar de vaak passieve boekhouder die rustig de schoenendoos met bonnetjes afwacht, een te hoge rekening stuurt en mocht het ergens fout gaan, ook nog eens de ondernemer de schuld geeft. Veel boekhouders denken niet mee.

De Zelfstandige Professional is verantwoordelijk voor zijn bedrijf, niet de persoon die heeft geadviseerd. Of de boekhouder. Met deze website probeer ik bij de Zelfstandige Professional onbewuste zaken bewuster te maken, soms ook op een provocerende manier, maar wel met respect voor wie je bent.

Kijk eens naar dit leerzame filmpje. Klik hier. Niets van een ander willen leren.

Je gedrag en keuzes bepalen in sterke mate je succes als ondernemer.

Welk type mens ben je eigenlijk?

Ieder mens heeft een bepaald gedrag in een bepaalde context (omgeving) en heeft daardoor ook een andere aanpak als ondernemer. Lees eens hieronder welk type ondernemer jij bent.

Eén bepaald type of combinatie van meerdere onderstaande persoonlijkheden. Klik maar eens op de onderstaande namen.

Harttypen                  

Harttypes ervaren hun intuïtieve indrukken via hun emoties. Zij zijn sterk op de wereld rondom hen gericht. Voor hen is het belangrijk anderen te begrijpen en er ook voor anderen te zijn. Hun primaire emotie is verdriet. De verdediging is verdringing van eigen behoeften, identificatie en anders willen zijn (introjectie).

De Helper                             De Winnaar                  De Romanticus

Buiktypen

Buiktypes nemen vooral waar via hun lichaam. Ze reageren instinctief, snel en direct en worden vaak meegesleept door hun onmiddellijke reactie. Zich goed voelen is belangrijk. De primaire reactie is kwaadheid, irritatie en woede. De verdediging is apathie, ontkenning of reactieformatie.

 De Perfectionist                De Baas                           De Bemiddelaar

Hoofdtypen 

In elke situatie zetten hoofdtypes als het ware eerst een stap terug om na te denken en alles te overzien. Ze moeten zich eerst oriënteren en over de dingen nadenken. Pas dan komen voelen en handelen aan de orde. De primaire emotie is angst. De verdediging is projectie, rationalisatie en isolatie.

De Waarnemer                   De Loyalist                       De Levensgenieter