Alles bereiken zonder maar iets te doen, een droom voor iedere ZZP’er

Een hoop mensen willen niets liever in het leven dan slapen. Dat bedoel ik in metaforische zin. Mensen die zeg maar slaapwandelend door het leven gaan, heb ik hiermee op het oog en geenszins mensen met slaapproblemen. 

Mensen zonder al te veel ambitie die met steeds meer plezier naar de Nederlandse televisie kijken. Begrijp me goed, dat vind ik prima. Het is van groot belang om vooral te doen wat je wilt doen en als dat is wat iemand wilt, dan heeft hij mijn zegen en help ik hem met plezier om dat te bereiken.

Maar mijn hart ligt bij mensen die ambitie hebben, bij mensen die groots dromen, bij mensen die iets van het leven willen maken. Zij kunnen vaak meer hulp gebruiken dan de slapers. Al was het maar omdat voor het maken van plannen vaak onzinnige ideeën worden geopperd. Of het nu om SMART gaat (SMART staat voor Stupide Middelmatige Achterlijke Realisme Techniek) of om The Secret, mensen krijgen instructies waarmee ze eerder zichzelf saboteren en frusteren dan dat ze iets van hun leven maken. Opnieuw is het belangrijk om mij goed te begrijpen: liever zie ik dat mensen met de verkeerde technieken bezig zijn om hun doelen te stellen dan dat ze helemaal niets doen op dit vlak.

Het probleem van bijna alle planningsmethodes is dat zij geen rekening houden met het verschil tussen je bewustzijn en je onbewustzijn. Je bewustzijn blijkt redelijk slecht te zijn in het verwezenlijken van je doelen omdat je bewustzijn een stuk gereedschap van het brein is waarmee je kan focussen. Voor het bereiken van wat je wilt, is echter een veel holistischer aanpak nodig. Een aanpak waarbij in plaats van de tien voordelen en de tien nadelen je rekening houdt met tienduizenden factoren die van invloed zijn op de mogelijkheden om je doelen te realiseren.

Je onbewustzijn is daar veel beter in. Waar je bewustzijn zich focust op het een of het ander, rekent je onbewustzijn de hele dag duizenden toekomstscenario’s door. Onderzoek heeft laten zien dat je onbewustzijn veel beter is in het nemen van complexe beslissingen dan je bewustzijn. Om je doelen te bereiken zijn er de hele dag door vele complexe beslissingen nodig waarvan de uitkomst invloed heeft of je dichterbij je doelen komt of er juist verder van verwijderd raakt. De kunst is dus om bewust je onbewustzijn te vertrouwen je doelen voor je te verwezenlijken.

Het tweede punt dat bijna altijd over het hoofd gezien wordt, is dat je brein alleen maar doelen stelt die volgens het wereldmodel van het brein haalbaar en realistisch zijn. In de praktijk blijkt dat er veel meer mogelijk is dan dat een gemiddelde Nederlander denkt dat mogelijk is. Vandaar dat het goed is om juist onhaalbare en niet realistische doelen voor jezelf te stellen. Om te voorkomen dat dat meteen tot teleurstellingen leidt zijn er drie zaken van belang:

  1. Geef jezelf ruim de tijd door je grote niet realistische en niet haalbare droom pas over dertig jaar te willen bereiken
  2. Zorg dat je nadat je je droom voor je onbewustzijn verbeeld hebt je deze droom weer bewust vergeet, zodat je je onbewustzijn alle ruimte geeft om je droom zo effectief mogelijk te verwezenlijken.
  3. Vertrouw met je bewustzijn op je onbewustzijn, dat wel voor jou en je plannen zorgdraagt zodat jij met je bewustzijn kan doen waar het voor bedoeld is: in het nu van het leven genieten.

Wanneer je deze drie zaken ter harte neemt, weet ik zeker dat je alles onbewust bereikt terwijl je bewust niets doet.

Bron van dit artikel Joost van der Leij van http://www.tiouw.nl/nlp/