De Winnaar als ondernemer

De Winnaar als ondernemer is gericht op succes. Hij wil altijd winnen en nooit verliezen. Om succesvol te zijn, past hij zich gemakkelijk aan anderen, maar ook de omstandigheden aan. Deze persoonlijkheid omgeeft zich graag met succesvolle zaken. Hij heeft een succesvolle uitstraling in behuizing, kleding en vervoer. Hij hecht waarde aan uiterlijk (en intellectueel) vertoon, kan anderen goed inschatten, werkt hard en verwacht dat ook van anderen.

Een ondernemer met POWER!

De Winnaar als ondernemer gedijt goed bij concurrentie en legt de lat voor zichzelf graag hoog. Hij kan goed praten, is lid van de juiste club en bouwt een (social media) netwerk om zich heen met andere succesvolle mensen. Hij is de workaholic die nooit opgeeft om te winnen. Hij kan anderen stimuleren, heeft een lange termijn visie en is ijdel.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: imago, succesvol zijn, scoren en erkenning.

Vermijding: verliezen en falen.

Verslaving: ijdelheid en (identificatie) zelfbedrog.

Verdediging: identificatie, om het “succesvol zijn” in stand te houden.

De energievreter, is dat “niet willen verliezen” of “willen winnen”?

De Winnaar als ondernemer identificeert zich met succes. Hij wil het verlies niet voelen en richt zich daardoor op de eigen successen of het succesvolle imago. Hij kan zich identificeren met materiële zaken die succes vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld met een dure auto of een groot, zwaar, luxe horloge. Als een ander het maar ziet.

Kernovertuiging: ik ben een verliezer.

Overcompensatie: altijd willen winnen (succes willen hebben).

Grootste angst: afgewezen te worden en faalangst.

Grootste verlangen: geaccepteerd te worden (erkenning) door prestaties.

Grootste uitdaging: “succesvol willen zijn” loslaten.

Hoofdemotie: blokkade van gevoelens.

Blinde vlek: eigen diepere gevoelens en die van anderen.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Vindt succes behalen belangrijk: the sky is the limit
 • Heeft wilskracht: waar een wil is, is een (om)weg
 • Is effectief en efficiënt. De snelste weg is de beste, ongeacht de consequenties
 • Kan goed doelen realiseren
 • Kan complexiteit herleiden tot eenvoud
 • Voelt aan wat “in” is en wat de potentie daarvan is en kan hier goed op inspelen
 • Heeft een positieve manier van praten, denken en doen en heeft een dynamische en energieke verschijning
 • Vindt dat iets waardevol is als het nuttig is
 • Kan niet tegen falen
 • Kan moeilijk onderkennen wat niet goed gaat

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |

De Helper als ondernemer

De Helper als ondernemer is altijd gericht op anderen. Op de wereld. Hij wil klaar staan voor anderen en zal altijd willen helpen. Hij ziet de wereld als behoeftig en ziet zichzelf als een helpende engel die iedereen te hulp moet schieten. Deze ondernemer kent de behoeften van anderen, maar helaas zijn eigen behoeften niet. Om in zijn eigen behoefte te voorzien heeft hij de hulp van anderen nodig.

Een ondernemer met een groot hart.

Maar aangezien de Helper als ondernemer beter kan geven dan ontvangen, wil hij vooral aandacht en waardering krijgen voor zijn inzet voor anderen. Hij is in staat zichzelf weg te cijferen, ten behoeven van anderen. Hij kan de eerste viool spelen, maar kan nog beter op de achtergrond blijven en zorgen dat alles goed gaat. Hij geniet ervan als een ander succes heeft. Dankzij zijn hulp! Deze ondernemer voelt zich goed door behulpzaam te zijn. Hij wil steeds aandacht, werkt hard, praat veel, heeft grote interesse in anderen en in de belevingswereld van de ander. Hij kan goed vleien, om toch datgene te krijgen wat hij wil en gebruikt emotionele manipulatie om aandacht en waardering te krijgen.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: nodig zijn, iets kunnen betekenen en waardevol zijn.

Vermijding: niet nodig zijn, zichzelf tonen en afhankelijk zijn.

Verslaving: trots en wat anderen nodig hebben in ruil voor waardering.

Verdediging: verdringing eigen behoeften en verlangens.

Ondernemen met verdringing eigen behoeftes.

De Helper als ondernemer verdringt zijn eigen behoeften en verlangens om er zodoende altijd voor anderen te kunnen zijn. Hij moet zichzelf wel wegcijferen, want dan kan hij trots zijn op de aandacht en waardering die hij van anderen krijgt. Hij verdringt eveneens zijn eigen diepste emotie: eenzaamheid. Vandaar dat hij altijd op anderen gericht blijft in plaats van op zichzelf.

Kernovertuiging: ik ben niet geliefd.

Overcompensatie: geliefd willen zijn door er voor anderen te zijn.

Grootste angst: niet geliefd te zijn.

Grootste verlangen: geliefd te zijn.

Grootste uitdaging: willen helpen loslaten, zichzelf koesteren en eigen liefde.

Hoofdemotie: verdriet.

Blinde vlek: eigen behoeften.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Is spontaan: als iets er is, mag het er ook uit
 • Voelt aan wat andere mensen nodig hebben
 • Is sociaalvaardig
 • Vindt menselijk contact belangrijk
 • Heeft makkelijk contact met eigen emoties
 • Is persoonlijk geëngageerd, brengt diepgang in persoonlijke belangrijke relaties
 • Moeite met grenzen stellen aan zijn “behulpzaamheid”
 • Moeite met het herkennen/respecteren van andermans grenzen
 • Moeite met doseren van emotionele explosies
 • Besteedt veel aandacht aan behoeften van anderen en soms te weinig aan zijn eigen behoeften
 • Moet oppassen dat hij niet te veel op zoek gaat naar waardering

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |

De Perfectionist als ondernemer

De Perfectionist als ondernemer is gericht op onvolmaaktheid. Dit type ondernemer ziet de wereld als imperfect en chaotisch. Als overcompensatie streeft hij naar perfectie. Soms zo extreem, dat hij geen winst meer maakt op zijn eigen diensten en/of producten. Om tot perfectie te komen heeft hij de instelling dat alles altijd nog beter kan. Hij gebruikt (starre) regels en structuren om naar volmaaktheid te streven. En het geeft hem ook veiligheid.

Een ondernemer met hoge normen en waarden.

De Perfectionist als ondernemer heeft hoge normen en waarden om zodoende de mogelijkheid tot volmaaktheid in het oog te houden. Hij beoordeelt anderen of die voldoen aan zijn normen en waarden. Zijn spreekstijl is vaak belerend. Hij weet de juiste weg en wil die aan anderen duidelijk maken. Deze persoonlijkheid heeft snel kritiek op andere mensen om de kritiek op zijn eigen onvolmaaktheid voor te zijn. Hij is een harde werker die oog heeft voor andere mensen en streeft naar het hogere ideaal van de perfecte, volmaakte wereld. Maar let op: ook een kandidaat voor een burn-out. Hij kan moeilijk nee zeggen. En kan zeer slecht tegen onrecht en zeker als het hem persoonlijk treft. Dat kan in een zakenomgeving snel tot onherstelbare conflicten leiden.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: perfectie nastreven, dingen verbeteren en goed zijn.

Vermijding: onvolmaaktheid.

Verslaving: kwaadheid, irritatie, woede en onvrede.

Verdediging: reactieformatie.

Reactieformatie wil zeggen dat deze ondernemer vaak het tegenovergestelde zegt van wat hij bedoelt om de kwaadheid niet te laten zien. Hij mag niet kwaad worden, omdat dat de eigen onvolmaaktheid weergeeft. Vandaar dat deze ondernemer de woede wegstopt tot het echt niet langer meer gaat en er een woedeuitbarsting kan volgen. Hoe meer hij zijn best doet, hoe sneller hij gefrustreerd raakt.

Ondernemen met faalangst.

Kernovertuiging: ik ben niet perfect.

Overcompensatie: perfect willen zijn.

Grootste angst: falen.

Grootste verlangen: het bij het rechte eind te hebben.

Grootse uitdaging: het “perfect willen zijn” loslaten. Leren leven met imperfectie.

Hoofdemotie: rigiditeit en dwangmatigheid.

Blinde vlek: zwart-wit denken.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Kan goed evalueren
 • Vindt dat iets verantwoord en rationeel te staven moet zijn
 • Is kritisch in vraagstelling naar vooral definities en onderliggende principes
 • Kan goed redeneren, argumenteren en discussiëren
 • Overziet de consequenties van woorden en daden
 • Irriteert zich aan mensen die iets pretenderen te kunnen
 • Wil geen fouten maken, is bang ze te maken
 • Houdt niet van collega’s en klanten die snel tevreden zijn
 • Ergert zich met name aan onkunde, nonchalance en domheid
 • Moeite met emotionele uitlating

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |