Categoriearchief: Fiscaal

The MentaFiscalist: niet solliciteren, maar acquireren – deel 4 – De oudere werknemer

Het kabinet wil oudere werknemers makkelijker aan het werk helpen en houden en heeft hiervoor een pakket stimuleringsmaatregelen opgesteld. Werkgevers maken echter weinig gebruik van de regelingen die uit deze maatregelen voortvloeien. Redenen hiervoor zijn de complexiteit, de continue veranderingen en onvoldoende kennis van de regelingen.

Lees verder

Conventionele payrolling, payrollen of payroll online services: is pure geldverspilling voor ZZP’ers en freelancers

Conventionele payrolling services is geldverspilling: het lijkt soms of mensen graag teveel belastinggeld willen betalen, vanuit gemakzucht of onzekerheid zodra ze zich gaan verhuren als ZZP’er of freelancer via een conventionele payroll dienstverlener.

Lees verder

Bij Hybride Ondernemen heeft de DGA geen gebruikelijk loon (meer)

Ben je startende ondernemer in een BV of in een andere rechtsvorm die onder de vennootschapsbelasting valt, dan moet je jezelf om te beginnen een ‘gebruikelijk loon’ toekennen. 

Het gebruikelijke jaarloon in 2014 moet minimaal 44.000,- euro (inclusief bijtelling auto) bedragen en minimaal het loon van de meest verdienende werknemer.

Lees verder

Herkadering van het ondernemerschap

Dit onderstaande artikel komt van Plein Plus. Een leuke en zeer informatieve website voor het MKB die helaas is opgeheven. Ik las in de kop van het artikel: “Adviseur met slechts één (grote) opdrachtgever is geen ondernemer.” Tijd om te herkaderen (reframing) denk ik dan.

Lees verder

De GTST acteurs en de oplossing van Hybride Ondernemen

Door de weeks werk ik meestal door tot ca. 21.00 uur achter mijn laptop en zeker nu ik als voormalig kettingroker een nieuwe, maar zeer leuke, alternatieve verslaving voor mezelf gevonden heb: het schrijven van kleine artikelen voor de blog van “The MentaFiscalist”. Met een schuin oog kijk ik tijdens mijn schrijf- en denkwerk een beetje mee naar de afleveringen van GTST.

Lees verder

The MentaFiscalist raadt conventionele payrolling voor ZZP’ers en freelancers af.

Dagelijks lees ik de advertenties en aanbiedingen op het internet over ‘goedkope’ payrolling voor ZZP’ers en freelancers die niet ingeschreven willen staan bij de Kamer van Koophandel. Ze willen geen gedoe; geen bedrijfsadministratie en boekhouding doen en absoluut geen onzekerheid, wat ik ook goed begrijp.

Dit schrijven de meeste conventionele payrollbureaus op het internet!

 1. Geen arbeidsrechtelijke en fiscale risico’s.
 2. Vrijheid van zelfstandig ondernemerschap.
 3. Gegarandeerd salaris voor de ZZP’er en freelancer.
 4. Geen debiteurenrisico voor de ZZP’er en freelancer.
 5. ZZP’er en freelancer zijn verzekerd voor Ziektewet, Werkloosheidswet en WIA.
 6. ZZP’er en freelancer hebben geen onderneming met uitgebreide administratie en belastingzaken.
 7. Lage kosten voor freelance payrolling.

Dit schrijven de conventionele payrollbureaus NIET op het internet!

 1. U doet mee aan hun verplichte CAO voor payrollondernemingen en de misschien bijhorende verplichte (onbruikbare) pensioenregeling.
 2. Een zakelijk hapje eten en overige declaraties betaalt u 100% uit uw privégeld.
 3. Als klapper: na hun gepresenteerde ‘lage kosten’ (hun paar procent bureaumarge) spekt uw hoge uurtarief, misschien onnodig 52%, de Belastingdienst.
 4. Hun bureaumarge wordt berekend over uw uren, meer uren dus meer kosten voor u.
 5. U heeft geen eigen identiteit meer. U wordt gepresenteerd als een uitzendkracht van het payrollbureau.

Als innovatief ondernemer heb ik een andere oplossing bedacht en in de markt gezet:  Hybride Ondernemen. Lees de website maar eens.

Bovenstaande twee concepten lossen de vijf bovengenoemde nadelen anders op.

 1. In de meeste gevallen geen CAO meer. En zeker niet de voor u soms onbruikbare CAO voor payrollondernemingen.
 2. De zakelijke (eet)bonnetjes komen ten laste van de winstrekening van de Hybride Ondernemen en niet meer van uw privérekening.
 3. Met Hybride Ondernemen betaalt u maximaal 42% aan belastingen. Zeker geen 52%. Rekent u eens uit wat 10% belastingbesparing over uw jaarinkomen u kan opleveren?
 4. Geen bureaumarge meer over uw gewerkte uren, maar een vast maandbedrag, ongeacht de gefactureerde uren. Dat geeft een enorme kostenbesparing.
 5. U bepaalt wat voor soort bedrijf uw nieuwe werkgever wordt en u bepaalt de identiteit ervan.

Conclusie: de 2% tot 10% bureaumarge over uw uurtarief lijkt voordelig, maar als u alles gaat doorrekenen, betaalt u netto gezien de hoofdprijs aan payrollbureaus voor uw gemak en veiligheid.

 

Een peperdure vakantie met de bedrijfswagen!

Op vakantie met de auto van de zaak? Het volgende is fiscaal gezien niet echt verstandig als je het hele jaar voor je bedrijf in een privéauto rijdt op basis van een kilometervergoeding.

Een duurdere auto voor de vakantie!

Je gebruikt een luxere, duurdere en ruimere bedrijfsauto voor de zomervakantie. De zaak geeft je deze auto het hele jaar “ter beschikking”. Je gaat een aantal weken een lange rit maken naar en door Zuid-Frankrijk. Een paar duizend kilometer rijd je zo weg.

Geen bijtelling als je minder dan 500 km over 12 maanden privé rijdt.

Stel de de fiscale bijtelling van 25% over een cataloguswaarde van 50.000 euro is 12.500 euro. Bij een belastingtarief van 42% kost uw vakantieritje 42% over 12.500 euro ruim 5.250 euro. Kassa! Je krijgt geen tijdsevenredige vermindering.

Ook al rijd je een kortere periode privé, als je het hele jaar de beschikking hebt over een auto van de zaak, dan wordt toch over het hele jaar privégebruik in aanmerking genomen.

[Bron Indicator]

 

The MentaFiscalist en terugvordering onterechte zelfstandigenaftrek

De fiscus mag een onterechte zelfstandigenaftrek na jaren terugvorderen. De belastinginspecteur heeft volgens de rechter juist gehandeld toen hij zes jaar na aangifte bij de vrouw van een garage-eigenaar de onterecht opgevoerde zelfstandigenaftrek terugvorderde.

Dit kan iedere eenmanszaak en VOF na jaren overkomen.

De garage-eigenaar drijft samen met zijn vrouw een garagebedrijf in de vorm van een vennootschap onder firma (VOF). Zijn vrouw voert in haar aangifte over 2002 zelfstandigenaftrek en een dotatie aan de FOR op. Uit een boekenonderzoek door de inspecteur uitgevoerd in 2008 blijkt dat zij in 2002 slechts werkzaamheden van ondersteunende aard verrichtte en dat er sprake was van een ‘ongebruikelijk samenwerkingsverband’. Zij had daarom geen recht op toepassing van de genoemde ondernemersfaciliteiten.

Hof Den Bosch is het eens met Rechtbank Breda. De inspecteur hoefde bij de aanslagregeling redelijkerwijs niet te twijfelen aan de juistheid van de geclaimde zelfstandigenaftrek en toevoeging aan de oudedagsreserve (FOR). De aangifte zag er verzorgd uit en was gedaan door een belastingadviseur. Er was geen noodzaak voor de inspecteur om te twijfelen aan de juistheid er van en een nader onderzoek in te stellen. Hij heeft ten aanzien van de aangifte 2002 de zorg in acht genomen die redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.

Dat de ten onrechte geclaimde ondernemingsfaciliteiten pas toevalligerwijs na een boekenonderzoek in 2008 aan de orde kwam, kan fiscaal worden beschouwd als een nieuw feit wat navordering van belastingheffing en premies volksverzekeringen rechtvaardigt. Naar aanleiding hiervan legt de inspecteur een navorderingsaanslag op over het jaar 2002. De vrouw is het hier niet mee eens. Naar haar mening is hier geen sprake van een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. Zij is van mening dat de inspecteur destijds bij de aangifte onderzoek had moeten doen naar de juistheid van de feiten.

Regels bij navordering.

Als hoofdregel geldt dat de Belastingdienst binnen vijf jaar kan navorderen. Als de Belastingdienst rechter wil gaan navorderen om een fout in de aanslag te herstellen, dan moet deze navordering plaatsvinden binnen twee jaar na het opleggen van de belastingaanslag dan wel binnen twee jaar na het nemen van een besluit om geen aanslag op te leggen. Na afloop van twee jaar mag de Belastingdienst alleen navorderen als sprake is van een nieuw feit. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, kan geen grond voor navordering opleveren, tenzij de belastingplichtige te kwader trouw was.

In dit geval oordeelde het hof dat de inspecteur destijds mocht uitgaan van de juistheid van de aangifte. Het onterechte gebruik van de ondernemersfaciliteiten in 2002 was een feit dat hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn. Dat deze fout pas aan het licht kwam na een boekenonderzoek van jaren later, levert voldoende grond voor het aannemen van een nieuw feit dat aanleiding kan geven tot het opleggen van een navorderingsaanslag.

[ Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden en PleinPlus ]

21.000 euro financiering voor oudere ZZP-er

Dit schrijft de Belastingdienst op haar website.

Neemt u in 2014 een oudere werknemer in dienst, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van 7.000 euro per jaar.  U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar.

Lees goed: drie jaar lang 7.000 euro is 21.000 euro alternatieve financiering.

Zie Hybride Ondernemen  : in dit concept wordt speciaal voor jou een (tijdelijke) werkgever opgericht, waarmee je naar je opdrachtgever(s) kunt laten factureren.

Alle winst van deze (tijdelijke) werkgever is 100% voor jou bestemd.

Dus 3 jaar lang x 7.000 euro  = 7.000 euro

Deze korting zorgt ervoor dat deze Hybride Onderneming per jaar 7.000 euro minder kosten heeft, dus 7.000 euro per jaar meer winst!

Dus 50-plusser, neem jezelf in loondienst van een bijzondere werkgever. Ga Hybride Ondernemen.