Categoriearchief: Psychologie

Alles bereiken zonder maar iets te doen, een droom voor iedere ZZP’er

Een hoop mensen willen niets liever in het leven dan slapen. Dat bedoel ik in metaforische zin. Mensen die zeg maar slaapwandelend door het leven gaan, heb ik hiermee op het oog en geenszins mensen met slaapproblemen. 

Mensen zonder al te veel ambitie die met steeds meer plezier naar de Nederlandse televisie kijken. Begrijp me goed, dat vind ik prima. Het is van groot belang om vooral te doen wat je wilt doen en als dat is wat iemand wilt, dan heeft hij mijn zegen en help ik hem met plezier om dat te bereiken.

Lees verder

Uitstelgedrag kost je geen druppel zweet en verantwoordelijkheid

Alles op de lange baan schuiven. Passiviteit als levenstrategie. Hopen dat het goed gaat uitpakken. Hopen dat het beter gaat. De gedachte: “misschien komt het wel goed?” Door niets te besluiten, kost het je geen druppel zweet en verantwoordelijkheid.

Herkenbaar?

Lees verder

De Bemiddelaar als ondernemer

De Bemiddelaar als ondernemer is gericht op harmonie en rust. Hij kan absoluut niet tegen ruzie en conflicten. Hij tracht deze eerst vreedzaam op te lossen. Als dat niet lukt, loopt hij meestal weg voor het conflict. Deze ondernemer is een vredelievend type, die voor een ander klaar staat en zichzelf kan wegcijferen. Dit kan zo sterk zijn bij deze persoonlijkheid, dat hij het leven van zijn partner, de klant of zijn personeel gaat leiden. Deze persoonlijkheid vergeet zijn eigen identiteit. De gerichtheid naar harmonie zorgt ervoor dat hij zich blijft aanpassen.

Een ondernemer die spiritueel is.

De Bemiddelaar als ondernemer heeft soms de indruk verstikt te worden door andere mensen en wil dan alleen zijn. Hij heeft tijd en ruimte voor zichzelf nodig om zichzelf te kunnen zijn. Hij is heel gezellig, heeft veel vrienden en is er voor anderen, zonder ook maar iets terug te verwachten. Hij heeft een grote intuïtie en heeft (soms) een hang naar spiritualiteit. Dit type mens is in staat om een proces te vertragen, want hij heeft de indruk dat problemen zich oplossen als je het (erg) langzaam aanpakt. Tijd is zijn vriend.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: harmonie, rust en tevreden zijn.

Vermijding: conflicten en confrontaties door andermans “agenda” in de gaten te houden.

Verslaving: traagheid, uitstellen en gemakzucht.

Verdediging: zelfverdoving (apathie).

Een ondernemer die zich met apathie beschermt.

De Bemiddelaar als ondernemer, heeft de neiging zichzelf te verdoven als hij zich aangevallen voelt. Het conflictvermijdende van dit type mens, leidt ertoe dat hij als het ware een warme deken over zich heen legt, om negatieve gevoelens niet te voelen. Door deze zelfverdoving (apathie) heeft hij het niet in de gaten dat er een conflict is. Tevens kan hij door dit mechanisme het leven van anderen gaan leiden, zonder dit zelf in de gaten te hebben.

Kernovertuiging: ik verdien het niet.

Overcompensatie: (overdreven) liefde aan anderen geven.

Grootste angst: afgesloten te worden van de wereld.

Grootste verlangen: de verbinding aangaan met anderen.

Grootste uitdaging: opkomen voor jezelf en je eigen belangen. En aanwezig in het nu en betrokken zijn.

Hoofdemotie: onzekerheid.

Blinde vlek: zijn eigen positie.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Vindt verbondenheid en eenheid in de groep belangrijk
 • Streeft naar harmonie, balans en evenwicht
 • Als de sfeer niet goed is, voelt hij zich gespannen
 • Vindt mensen evenwaardig; in de basis is ieder mens even belangrijk
 • Gelooft in goedheid van mensen; in ieder mens zit iets goeds
 • Is behulpzaam, zorgzaam en dienstverlenend
 • Kan goed onpartijdig zijn
 • Is een geduldige (en meestal ook een harde) werker
 • Is veelzijdig en relativerend
 • Is meestal vriendelijk en straalt volgens de omgeving rust uit
 • Wordt niet snel echt kwaad
 • Heeft moeite met conflicten, waarbij hij persoonlijk betrokken is
 • Kan niet goed ‘nee’ zeggen en grenzen stellen

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |

De Baas als ondernemer

De Baas als ondernemer is gericht op controle. Deze persoon wil graag macht en kan er slecht tegen als hij geen controle heeft over een situatie. “Een grote mond, maar een klein hartje” is bij hem van toepassing. Bij deze ondernemer heb je geen dubbele bodems of verborgen agenda’s. Hij is vooral duidelijk en recht door zee. En kan erg dominant zijn en zich nogal laten gelden in een groep mensen. Zwakte is iets waar hij zich aan kan ergeren, maar hij komt op voor de minderbedeelden die geen kans hebben gekregen.

Een ondernemer die een confrontatie niet uit de weg gaat.

Hij strijdt tegen onrecht en onrechtvaardigheid. Vandaar dat deze ondernemer zeer uitgesproken is. Hij probeert zijn eigen zwakte te maskeren door altijd sterk te zijn. Hij gaat liever een confrontatie aan, dan dat er zaken onduidelijk zijn en blijven. Dit type kan snel in woede uitbarsten, maar is het daarna snel weer kwijt. Een agressief type als er niet gebeurt wat hij voor ogen heeft. Hij gaat dan (soms beangstigend) intimideren. Maar hij kan ook aan de andere kant een beschermend type zijn.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: macht en controle over mensen.

Vermijding: onmacht, kwetsbaarheid en zwakte.

Verslaving: lust, hij wil hebben/krijgen wat hij voor ogen heeft.

Verdediging: ontkenning.

Een ondernemer die zijn zwakte onkent.

De Baas als ondernemer ontkent zijn eigen zwakte. Hij wil zijn eigen zwakte niet laten zien, omdat dat doet denken aan geen controle hebben. Het niet willen weten en voelen van zwakte. Hij is liever de leider dan een volger. Hij onkent ook zijn eigen beperkte zicht op de waarheid en hij denkt de echte waarheid te kennen. Een eigenwijze persoonlijkheid.

Kernovertuiging: ik heb geen enkele controle over mijn leven.

Overcompensatie: controle willen hebben, ten koste van alles.

Grootste angst: onderworpen te zijn aan andere mensen.

Grootste verlangen: op zichzelf kunnen vertrouwen en controle hebben.

Grootste uitdaging: altijd sterk zijn loslaten.

Hoofdemotie: woede en frustratie.

Blinde vlek: de impact van zijn gedrag op anderen.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Het resultaat is van belang
 • Is direct, uitstellen is afstellen
 • Heeft een uitdaging nodig
 • Heeft wilskracht, als hij iets wil, dan krijgt hij het gedaan
 • De natuurlijke leider; kan goed delegeren
 • Kan de zwakke plek bij een ander goed detecteren
 • Is een gevatte prater met humor
 • Is beschermend; komt op voor zichzelf en vrienden
 • heeft respect voor opponenten die hem durven te weerstaan en te bevechten
 • Wil niet emotioneel kwetsbaar zijn

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |

De Levensgenieter als ondernemer

De Levensgenieter als ondernemer is gericht op plezier en avontuur. Hij is de levensgenieter die door deze focus pijnlijke zaken vermijdt. Hij ervaart de wereld als een grote uitdaging en een avontuur. Hij heeft veel ideeën, wil veel ervaringen opdoen, houdt veel van eten, leuke dingen, mooie vrouwen of mannen en veel lol maken. Doordat hij veel wil genieten, is hij ook een uitsteller die de dingen niet afmaakt, want dat is vaak hard werken en pijnlijk.

Een ondernemer die visionair is, met een brede belangstelling.

Hij is de visionair die een brede belangstelling heeft. Een generalist. Hij kan overal over meepraten, maar weet vaak te weinig om zich echt te kunnen verdiepen. Een conceptdenker. Er is bij hem sprake van een korte aandachtscurve, waardoor zijn aandacht snel verslapt. Deze persoonlijkheid is snel verveeld, heeft al talloze hobby’s gehad en vaak ook veel banen. Alles snel beginnen en weinig afmaken. Een leven vol met losse eindjes. Verandering doet denken aan avontuur en alles lijkt weer een nieuwe uitdaging die aangegaan moet worden. Hij is erg goed in het combineren van ideeën, verbanden leggen en het tot stand brengen van nieuwe impulsen. En hij kan erg goed andere mensen stimuleren om tot grote(re) prestaties te komen. Hij delegeert vaak wat hij zelf niet aangenaam vindt om te doen.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: plezier, leuke (toekomst)plannen en opties.

Vermijding: pijn en vervelende gevoelens.

Verslaving: gulzigheid en onmatigheid, verslaafd aan leuke opties.

Verdediging: rationalisatie.

Een ondernemer die kan praten als Brugman.

De Levengenieter, de avonturier, kan praten als Brugman. Het is zeer moeilijk om hem vast te zetten in een discussie. Met zijn verdedigingsmechanisme rationalisatie vermijdt hij emotionele pijn om zijn zelfbeeld “ik ben gelukkig” in stand te houden. Hij is briljant in brainstorm-vergaderingen, want hij heeft overal een plausibele verklaring voor en zet ieder probleem weer om in een mogelijkheid. Hij is in staat om alles wat krom is, recht te praten. Hij is de geboren verkoper. Een geboren optimist in hart en nieren. Zijn motto is: waar een wil is, is een (om)weg.

Kernovertuiging: ik word niet aardig gevonden.

Overcompensatie: geaccepteerd en aardig gevonden willen worden.

Grootste angst: iets te missen in het leven.

Grootste verlangen: bevredigd te worden, blij zijn en altijd gelukkig zijn (koestering).

Grootste uitdaging: altijd gelukkig willen zijn loslaten.

Hoofdemotie: gebrek aan zelfvertrouwen

Blinde vlek: zijn huidige beperkingen.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Is gefascineerd, de wereld is fascinerend
 • Functioneert minder goed wanneer hij niet enthousiast is
 • Hij vindt het buitengewone aantrekkelijk en het gewone saai
 • Is veelzijdig en ziet veel invalshoeken om iets te benaderen
 • Ziet diverse opties en is niet voor één gat te vangen
 • Is een vlotte prater en boeiende verteller
 • Kan ideeën genereren
 • Verlegt grenzen en is gericht op mogelijkheden en ziet potentieel
 • Hij ontwikkelt makkelijk een nieuwe visie
 • Heeft moeite met routine, beperkingen, maatregelen, ernst en grenzen
 • Praat veel over emoties, maar toont ze zelden

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |

De Loyalist als ondernemer

De Loyalist als ondernemer is gericht op zekerheid. Een angstige persoonlijkheid. Hij ervaart de wereld als een gevaarlijke plek en ziet vaak beren op de weg (die er meestal niet zijn). Hij heeft een fixatie voor problemen. Bij onzekerheid ontstaat er angst voor het onzekere en zoekt hij direct zekerheid, vooral bij andere mensen. Hij is een gezellig type, die zich graag omringt met goede vrienden.

Een ondernemer die altijd op zoek is naar zekerheid.

Hij kan anderen bang maken, maar wil zelf graag weer geruststelling dat het allemaal wel meevalt. Dit type ondernemer heeft een ambivalente houding ten opzichte van de autoriteit. Hij accepteert de autoriteit of gaat er dwars tegenin. Meestal accepteert hij de autoriteit en onderzoekt zo nu en dan of de autoriteit wel zo loyaal is naar hem toe. Deze ondernemer is loyaal in hart en nieren en heeft graag duidelijke richtlijnen en regels, waaraan iedereen zich dient te houden; of diegene nou klant is, leverancier of medewerker. Vooral duidelijkheid stelt hij erg op prijs. Deze persoon hoort de onuitgesproken intentie achter iemands woorden. De verborgen agenda. Hij is dan ook een wantrouwig type. Een harde werker, die loyaal zijn werk doet.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: zekerheid en veiligheid. Bij een groep willen horen.

Vermijding: onzekerheid, risico’s en onduidelijkheid.

Verslaving: angst, twijfel, dingen die misgaan en verborgen agenda’s.

Verdediging: projectie.

Een ondernemer die zijn schuld het liefst afschuift naar een ander.

De Loyalist verdedigt zich door te projecteren. Het toeschrijven van zijn eigen gedachten en gevoelens aan derden. Het ergste voor hem is om ergens de schuld van te krijgen. Om dat af te wenden, speelt hij snel de bal terug. Door te projecteren voelt hij zijn diepste angst niet.

Kernovertuiging: ik kan het niet en sta daar alleen in.

Overcompensatie: samen als groep zijn we sterk.

Grootste angst: buiten gesloten te worden.

Grootste verlangen: zekerheid te hebben.

Grootste uitdaging: te vertrouwen op zichzelf, stoppen met het dwangmatig loyaal zijn.

Hoofdemotie: angst.

Blinde vlek: klagen.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Loyaliteit is een hoog goed, afspraak is afspraak
 • Vindt de praktische toepasbaarheid belangrijk, hij moet weten wat ie er mee kan
 • Vindt kracht van belang, je moet in deze maatschappij sterk staan
 • Is punctueel in concrete uitvoering van taken
 • Kan fouten goed detecteren
 • Is goed is het ontwerpen van structuur en procedures
 • Zoekt naar concrete oplossingen
 • Heeft een hoog tempo van denken en meestal ook van doen en spreken
 • Kan de omgeving snel afscannen op wat er is, wie er zijn en of er wat loos is
 • Moeite met fouten maken
 • Moeite met toegeven van eigen tekortkomingen

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |

De Romanticus als ondernemer

De Romanticus als ondernemer is gericht op het bijzondere. Hij wil niet meegaan in het normale van iedereen en elke dag. Hij is de creatieveling, die wil creëren en scheppen. In zijn hoofd spelen zich de mooiste taferelen en scènes af en die wil hij inbrengen in het leven. Het lijkt wel of veel dingen bij hem altijd tegenvallen. Dat is vooral het geval als het de liefde betreft. Het lijkt net of andere mensen gelukkiger zijn dan hijzelf.

Een melancholische ondernemer!

De Romanticus als ondernemer heeft daardoor het mechanisme van aantrekken en afstoten. Deze ondernemer is intuïtief en heeft een groot inlevingsvermogen. Hij kent echter ook een emotionele labiliteit en kan snel in een dip geraken. Hij voelt zich onbegrepen door anderen en eigenlijk begrijpt hij zichzelf ook niet. Hij heeft het gevoel dat er niet echt van hem gehouden wordt, een gevoel wat al als klein kind bij hem is ontstaan. En hij creëert daardoor een eigen gevoels- en belevingswereld, die door andere mensen moeilijk te doorgronden is. Het leven kent voor hem vele hoogtepunten, maar ook vele dieptepunten.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: het unieke, melancholie, echtheid, schoonheid en zichzelf begrijpen.

Vermijding: het normale, saaiheid en alledaagsheid.

Verslaving: wat er onbreekt in het leven en afgunst.

Verdediging: introjectie (anders willen zijn).

Een onbegrepen ondernemer, die kijkt naar wat ontbreekt in het leven!

De Romanticus injecteert de emoties van anderen bij zichzelf en hij kan het onderscheid niet maken of het zijn eigen emoties zijn of die van een ander. Vandaar dat er depressiviteit kan gaan ontstaan. Door introjectie heeft hij het niet door dat er mensen zijn, vooral zijn moeder (of opvoeder), die echt van hem houden. Hierdoor heeft hij het ook niet in de gaten, dat niets normaal is, of juist alles. Hoe meer anders hij is, hoe groter zijn afgunst op de “gewone, gelukkige mensen”. Het zijn ook klagende mensen. Althans, zo communiceren ze vaak naar hun klanten, leveranciers, relaties en medewerkers.

Kernovertuiging: in ben niet om van te houden.

Overcompensatie: liefde willen winnen.

Grootste angst: tekort te schieten (vooral in het vinden van liefde).

Grootste verlangen: zichzelf te begrijpen.

Grootste uitdaging: “anders willen zijn” loslaten.

Hoofdemotie: zorgen.

Blinde vlek: tevredenheid met wat er is, in het hier en nu.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Vindt mededogen belangrijk in deze wereld
 • Heeft gevoel voor esthetiek; iets moet mooi zijn
 • Authenticiteit (echtheid) is van belang
 • Is goed in analyseren, kan zijn vinger snel op de wond leggen
 • Heeft rijke verbeelding en een ethische visie
 • Is afwisselend introvert en extrovert
 • Als hij praat, is er intense expressie van woorden en gebaren
 • Houdt niet van oppervlakkige contacten en small talk
 • Creatief in zijn levenswijze
 • Weet niet altijd een positief zelfbeeld te schetsen

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |

De Winnaar als ondernemer

De Winnaar als ondernemer is gericht op succes. Hij wil altijd winnen en nooit verliezen. Om succesvol te zijn, past hij zich gemakkelijk aan anderen, maar ook de omstandigheden aan. Deze persoonlijkheid omgeeft zich graag met succesvolle zaken. Hij heeft een succesvolle uitstraling in behuizing, kleding en vervoer. Hij hecht waarde aan uiterlijk (en intellectueel) vertoon, kan anderen goed inschatten, werkt hard en verwacht dat ook van anderen.

Een ondernemer met POWER!

De Winnaar als ondernemer gedijt goed bij concurrentie en legt de lat voor zichzelf graag hoog. Hij kan goed praten, is lid van de juiste club en bouwt een (social media) netwerk om zich heen met andere succesvolle mensen. Hij is de workaholic die nooit opgeeft om te winnen. Hij kan anderen stimuleren, heeft een lange termijn visie en is ijdel.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: imago, succesvol zijn, scoren en erkenning.

Vermijding: verliezen en falen.

Verslaving: ijdelheid en (identificatie) zelfbedrog.

Verdediging: identificatie, om het “succesvol zijn” in stand te houden.

De energievreter, is dat “niet willen verliezen” of “willen winnen”?

De Winnaar als ondernemer identificeert zich met succes. Hij wil het verlies niet voelen en richt zich daardoor op de eigen successen of het succesvolle imago. Hij kan zich identificeren met materiële zaken die succes vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld met een dure auto of een groot, zwaar, luxe horloge. Als een ander het maar ziet.

Kernovertuiging: ik ben een verliezer.

Overcompensatie: altijd willen winnen (succes willen hebben).

Grootste angst: afgewezen te worden en faalangst.

Grootste verlangen: geaccepteerd te worden (erkenning) door prestaties.

Grootste uitdaging: “succesvol willen zijn” loslaten.

Hoofdemotie: blokkade van gevoelens.

Blinde vlek: eigen diepere gevoelens en die van anderen.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Vindt succes behalen belangrijk: the sky is the limit
 • Heeft wilskracht: waar een wil is, is een (om)weg
 • Is effectief en efficiënt. De snelste weg is de beste, ongeacht de consequenties
 • Kan goed doelen realiseren
 • Kan complexiteit herleiden tot eenvoud
 • Voelt aan wat “in” is en wat de potentie daarvan is en kan hier goed op inspelen
 • Heeft een positieve manier van praten, denken en doen en heeft een dynamische en energieke verschijning
 • Vindt dat iets waardevol is als het nuttig is
 • Kan niet tegen falen
 • Kan moeilijk onderkennen wat niet goed gaat

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |

De Helper als ondernemer

De Helper als ondernemer is altijd gericht op anderen. Op de wereld. Hij wil klaar staan voor anderen en zal altijd willen helpen. Hij ziet de wereld als behoeftig en ziet zichzelf als een helpende engel die iedereen te hulp moet schieten. Deze ondernemer kent de behoeften van anderen, maar helaas zijn eigen behoeften niet. Om in zijn eigen behoefte te voorzien heeft hij de hulp van anderen nodig.

Een ondernemer met een groot hart.

Maar aangezien de Helper als ondernemer beter kan geven dan ontvangen, wil hij vooral aandacht en waardering krijgen voor zijn inzet voor anderen. Hij is in staat zichzelf weg te cijferen, ten behoeven van anderen. Hij kan de eerste viool spelen, maar kan nog beter op de achtergrond blijven en zorgen dat alles goed gaat. Hij geniet ervan als een ander succes heeft. Dankzij zijn hulp! Deze ondernemer voelt zich goed door behulpzaam te zijn. Hij wil steeds aandacht, werkt hard, praat veel, heeft grote interesse in anderen en in de belevingswereld van de ander. Hij kan goed vleien, om toch datgene te krijgen wat hij wil en gebruikt emotionele manipulatie om aandacht en waardering te krijgen.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: nodig zijn, iets kunnen betekenen en waardevol zijn.

Vermijding: niet nodig zijn, zichzelf tonen en afhankelijk zijn.

Verslaving: trots en wat anderen nodig hebben in ruil voor waardering.

Verdediging: verdringing eigen behoeften en verlangens.

Ondernemen met verdringing eigen behoeftes.

De Helper als ondernemer verdringt zijn eigen behoeften en verlangens om er zodoende altijd voor anderen te kunnen zijn. Hij moet zichzelf wel wegcijferen, want dan kan hij trots zijn op de aandacht en waardering die hij van anderen krijgt. Hij verdringt eveneens zijn eigen diepste emotie: eenzaamheid. Vandaar dat hij altijd op anderen gericht blijft in plaats van op zichzelf.

Kernovertuiging: ik ben niet geliefd.

Overcompensatie: geliefd willen zijn door er voor anderen te zijn.

Grootste angst: niet geliefd te zijn.

Grootste verlangen: geliefd te zijn.

Grootste uitdaging: willen helpen loslaten, zichzelf koesteren en eigen liefde.

Hoofdemotie: verdriet.

Blinde vlek: eigen behoeften.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Is spontaan: als iets er is, mag het er ook uit
 • Voelt aan wat andere mensen nodig hebben
 • Is sociaalvaardig
 • Vindt menselijk contact belangrijk
 • Heeft makkelijk contact met eigen emoties
 • Is persoonlijk geëngageerd, brengt diepgang in persoonlijke belangrijke relaties
 • Moeite met grenzen stellen aan zijn “behulpzaamheid”
 • Moeite met het herkennen/respecteren van andermans grenzen
 • Moeite met doseren van emotionele explosies
 • Besteedt veel aandacht aan behoeften van anderen en soms te weinig aan zijn eigen behoeften
 • Moet oppassen dat hij niet te veel op zoek gaat naar waardering

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |

De Perfectionist als ondernemer

De Perfectionist als ondernemer is gericht op onvolmaaktheid. Dit type ondernemer ziet de wereld als imperfect en chaotisch. Als overcompensatie streeft hij naar perfectie. Soms zo extreem, dat hij geen winst meer maakt op zijn eigen diensten en/of producten. Om tot perfectie te komen heeft hij de instelling dat alles altijd nog beter kan. Hij gebruikt (starre) regels en structuren om naar volmaaktheid te streven. En het geeft hem ook veiligheid.

Een ondernemer met hoge normen en waarden.

De Perfectionist als ondernemer heeft hoge normen en waarden om zodoende de mogelijkheid tot volmaaktheid in het oog te houden. Hij beoordeelt anderen of die voldoen aan zijn normen en waarden. Zijn spreekstijl is vaak belerend. Hij weet de juiste weg en wil die aan anderen duidelijk maken. Deze persoonlijkheid heeft snel kritiek op andere mensen om de kritiek op zijn eigen onvolmaaktheid voor te zijn. Hij is een harde werker die oog heeft voor andere mensen en streeft naar het hogere ideaal van de perfecte, volmaakte wereld. Maar let op: ook een kandidaat voor een burn-out. Hij kan moeilijk nee zeggen. En kan zeer slecht tegen onrecht en zeker als het hem persoonlijk treft. Dat kan in een zakenomgeving snel tot onherstelbare conflicten leiden.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: perfectie nastreven, dingen verbeteren en goed zijn.

Vermijding: onvolmaaktheid.

Verslaving: kwaadheid, irritatie, woede en onvrede.

Verdediging: reactieformatie.

Reactieformatie wil zeggen dat deze ondernemer vaak het tegenovergestelde zegt van wat hij bedoelt om de kwaadheid niet te laten zien. Hij mag niet kwaad worden, omdat dat de eigen onvolmaaktheid weergeeft. Vandaar dat deze ondernemer de woede wegstopt tot het echt niet langer meer gaat en er een woedeuitbarsting kan volgen. Hoe meer hij zijn best doet, hoe sneller hij gefrustreerd raakt.

Ondernemen met faalangst.

Kernovertuiging: ik ben niet perfect.

Overcompensatie: perfect willen zijn.

Grootste angst: falen.

Grootste verlangen: het bij het rechte eind te hebben.

Grootse uitdaging: het “perfect willen zijn” loslaten. Leren leven met imperfectie.

Hoofdemotie: rigiditeit en dwangmatigheid.

Blinde vlek: zwart-wit denken.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Kan goed evalueren
 • Vindt dat iets verantwoord en rationeel te staven moet zijn
 • Is kritisch in vraagstelling naar vooral definities en onderliggende principes
 • Kan goed redeneren, argumenteren en discussiëren
 • Overziet de consequenties van woorden en daden
 • Irriteert zich aan mensen die iets pretenderen te kunnen
 • Wil geen fouten maken, is bang ze te maken
 • Houdt niet van collega’s en klanten die snel tevreden zijn
 • Ergert zich met name aan onkunde, nonchalance en domheid
 • Moeite met emotionele uitlating

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |