De Baas als ondernemer

De Baas als ondernemer is gericht op controle. Deze persoon wil graag macht en kan er slecht tegen als hij geen controle heeft over een situatie. “Een grote mond, maar een klein hartje” is bij hem van toepassing. Bij deze ondernemer heb je geen dubbele bodems of verborgen agenda’s. Hij is vooral duidelijk en recht door zee. En kan erg dominant zijn en zich nogal laten gelden in een groep mensen. Zwakte is iets waar hij zich aan kan ergeren, maar hij komt op voor de minderbedeelden die geen kans hebben gekregen.

Een ondernemer die een confrontatie niet uit de weg gaat.

Hij strijdt tegen onrecht en onrechtvaardigheid. Vandaar dat deze ondernemer zeer uitgesproken is. Hij probeert zijn eigen zwakte te maskeren door altijd sterk te zijn. Hij gaat liever een confrontatie aan, dan dat er zaken onduidelijk zijn en blijven. Dit type kan snel in woede uitbarsten, maar is het daarna snel weer kwijt. Een agressief type als er niet gebeurt wat hij voor ogen heeft. Hij gaat dan (soms beangstigend) intimideren. Maar hij kan ook aan de andere kant een beschermend type zijn.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: macht en controle over mensen.

Vermijding: onmacht, kwetsbaarheid en zwakte.

Verslaving: lust, hij wil hebben/krijgen wat hij voor ogen heeft.

Verdediging: ontkenning.

Een ondernemer die zijn zwakte onkent.

De Baas als ondernemer ontkent zijn eigen zwakte. Hij wil zijn eigen zwakte niet laten zien, omdat dat doet denken aan geen controle hebben. Het niet willen weten en voelen van zwakte. Hij is liever de leider dan een volger. Hij onkent ook zijn eigen beperkte zicht op de waarheid en hij denkt de echte waarheid te kennen. Een eigenwijze persoonlijkheid.

Kernovertuiging: ik heb geen enkele controle over mijn leven.

Overcompensatie: controle willen hebben, ten koste van alles.

Grootste angst: onderworpen te zijn aan andere mensen.

Grootste verlangen: op zichzelf kunnen vertrouwen en controle hebben.

Grootste uitdaging: altijd sterk zijn loslaten.

Hoofdemotie: woede en frustratie.

Blinde vlek: de impact van zijn gedrag op anderen.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

  • Het resultaat is van belang
  • Is direct, uitstellen is afstellen
  • Heeft een uitdaging nodig
  • Heeft wilskracht, als hij iets wil, dan krijgt hij het gedaan
  • De natuurlijke leider; kan goed delegeren
  • Kan de zwakke plek bij een ander goed detecteren
  • Is een gevatte prater met humor
  • Is beschermend; komt op voor zichzelf en vrienden
  • heeft respect voor opponenten die hem durven te weerstaan en te bevechten
  • Wil niet emotioneel kwetsbaar zijn

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |