De Bemiddelaar als ondernemer

De Bemiddelaar als ondernemer is gericht op harmonie en rust. Hij kan absoluut niet tegen ruzie en conflicten. Hij tracht deze eerst vreedzaam op te lossen. Als dat niet lukt, loopt hij meestal weg voor het conflict. Deze ondernemer is een vredelievend type, die voor een ander klaar staat en zichzelf kan wegcijferen. Dit kan zo sterk zijn bij deze persoonlijkheid, dat hij het leven van zijn partner, de klant of zijn personeel gaat leiden. Deze persoonlijkheid vergeet zijn eigen identiteit. De gerichtheid naar harmonie zorgt ervoor dat hij zich blijft aanpassen.

Een ondernemer die spiritueel is.

De Bemiddelaar als ondernemer heeft soms de indruk verstikt te worden door andere mensen en wil dan alleen zijn. Hij heeft tijd en ruimte voor zichzelf nodig om zichzelf te kunnen zijn. Hij is heel gezellig, heeft veel vrienden en is er voor anderen, zonder ook maar iets terug te verwachten. Hij heeft een grote intuïtie en heeft (soms) een hang naar spiritualiteit. Dit type mens is in staat om een proces te vertragen, want hij heeft de indruk dat problemen zich oplossen als je het (erg) langzaam aanpakt. Tijd is zijn vriend.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: harmonie, rust en tevreden zijn.

Vermijding: conflicten en confrontaties door andermans “agenda” in de gaten te houden.

Verslaving: traagheid, uitstellen en gemakzucht.

Verdediging: zelfverdoving (apathie).

Een ondernemer die zich met apathie beschermt.

De Bemiddelaar als ondernemer, heeft de neiging zichzelf te verdoven als hij zich aangevallen voelt. Het conflictvermijdende van dit type mens, leidt ertoe dat hij als het ware een warme deken over zich heen legt, om negatieve gevoelens niet te voelen. Door deze zelfverdoving (apathie) heeft hij het niet in de gaten dat er een conflict is. Tevens kan hij door dit mechanisme het leven van anderen gaan leiden, zonder dit zelf in de gaten te hebben.

Kernovertuiging: ik verdien het niet.

Overcompensatie: (overdreven) liefde aan anderen geven.

Grootste angst: afgesloten te worden van de wereld.

Grootste verlangen: de verbinding aangaan met anderen.

Grootste uitdaging: opkomen voor jezelf en je eigen belangen. En aanwezig in het nu en betrokken zijn.

Hoofdemotie: onzekerheid.

Blinde vlek: zijn eigen positie.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Vindt verbondenheid en eenheid in de groep belangrijk
 • Streeft naar harmonie, balans en evenwicht
 • Als de sfeer niet goed is, voelt hij zich gespannen
 • Vindt mensen evenwaardig; in de basis is ieder mens even belangrijk
 • Gelooft in goedheid van mensen; in ieder mens zit iets goeds
 • Is behulpzaam, zorgzaam en dienstverlenend
 • Kan goed onpartijdig zijn
 • Is een geduldige (en meestal ook een harde) werker
 • Is veelzijdig en relativerend
 • Is meestal vriendelijk en straalt volgens de omgeving rust uit
 • Wordt niet snel echt kwaad
 • Heeft moeite met conflicten, waarbij hij persoonlijk betrokken is
 • Kan niet goed ‘nee’ zeggen en grenzen stellen

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |