De Helper als ondernemer

De Helper als ondernemer is altijd gericht op anderen. Op de wereld. Hij wil klaar staan voor anderen en zal altijd willen helpen. Hij ziet de wereld als behoeftig en ziet zichzelf als een helpende engel die iedereen te hulp moet schieten. Deze ondernemer kent de behoeften van anderen, maar helaas zijn eigen behoeften niet. Om in zijn eigen behoefte te voorzien heeft hij de hulp van anderen nodig.

Een ondernemer met een groot hart.

Maar aangezien de Helper als ondernemer beter kan geven dan ontvangen, wil hij vooral aandacht en waardering krijgen voor zijn inzet voor anderen. Hij is in staat zichzelf weg te cijferen, ten behoeven van anderen. Hij kan de eerste viool spelen, maar kan nog beter op de achtergrond blijven en zorgen dat alles goed gaat. Hij geniet ervan als een ander succes heeft. Dankzij zijn hulp! Deze ondernemer voelt zich goed door behulpzaam te zijn. Hij wil steeds aandacht, werkt hard, praat veel, heeft grote interesse in anderen en in de belevingswereld van de ander. Hij kan goed vleien, om toch datgene te krijgen wat hij wil en gebruikt emotionele manipulatie om aandacht en waardering te krijgen.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: nodig zijn, iets kunnen betekenen en waardevol zijn.

Vermijding: niet nodig zijn, zichzelf tonen en afhankelijk zijn.

Verslaving: trots en wat anderen nodig hebben in ruil voor waardering.

Verdediging: verdringing eigen behoeften en verlangens.

Ondernemen met verdringing eigen behoeftes.

De Helper als ondernemer verdringt zijn eigen behoeften en verlangens om er zodoende altijd voor anderen te kunnen zijn. Hij moet zichzelf wel wegcijferen, want dan kan hij trots zijn op de aandacht en waardering die hij van anderen krijgt. Hij verdringt eveneens zijn eigen diepste emotie: eenzaamheid. Vandaar dat hij altijd op anderen gericht blijft in plaats van op zichzelf.

Kernovertuiging: ik ben niet geliefd.

Overcompensatie: geliefd willen zijn door er voor anderen te zijn.

Grootste angst: niet geliefd te zijn.

Grootste verlangen: geliefd te zijn.

Grootste uitdaging: willen helpen loslaten, zichzelf koesteren en eigen liefde.

Hoofdemotie: verdriet.

Blinde vlek: eigen behoeften.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

 • Is spontaan: als iets er is, mag het er ook uit
 • Voelt aan wat andere mensen nodig hebben
 • Is sociaalvaardig
 • Vindt menselijk contact belangrijk
 • Heeft makkelijk contact met eigen emoties
 • Is persoonlijk geëngageerd, brengt diepgang in persoonlijke belangrijke relaties
 • Moeite met grenzen stellen aan zijn “behulpzaamheid”
 • Moeite met het herkennen/respecteren van andermans grenzen
 • Moeite met doseren van emotionele explosies
 • Besteedt veel aandacht aan behoeften van anderen en soms te weinig aan zijn eigen behoeften
 • Moet oppassen dat hij niet te veel op zoek gaat naar waardering

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |