De Perfectionist als ondernemer

De Perfectionist als ondernemer is gericht op onvolmaaktheid. Dit type ondernemer ziet de wereld als imperfect en chaotisch. Als overcompensatie streeft hij naar perfectie. Soms zo extreem, dat hij geen winst meer maakt op zijn eigen diensten en/of producten. Om tot perfectie te komen heeft hij de instelling dat alles altijd nog beter kan. Hij gebruikt (starre) regels en structuren om naar volmaaktheid te streven. En het geeft hem ook veiligheid.

Een ondernemer met hoge normen en waarden.

De Perfectionist als ondernemer heeft hoge normen en waarden om zodoende de mogelijkheid tot volmaaktheid in het oog te houden. Hij beoordeelt anderen of die voldoen aan zijn normen en waarden. Zijn spreekstijl is vaak belerend. Hij weet de juiste weg en wil die aan anderen duidelijk maken. Deze persoonlijkheid heeft snel kritiek op andere mensen om de kritiek op zijn eigen onvolmaaktheid voor te zijn. Hij is een harde werker die oog heeft voor andere mensen en streeft naar het hogere ideaal van de perfecte, volmaakte wereld. Maar let op: ook een kandidaat voor een burn-out. Hij kan moeilijk nee zeggen. En kan zeer slecht tegen onrecht en zeker als het hem persoonlijk treft. Dat kan in een zakenomgeving snel tot onherstelbare conflicten leiden.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: perfectie nastreven, dingen verbeteren en goed zijn.

Vermijding: onvolmaaktheid.

Verslaving: kwaadheid, irritatie, woede en onvrede.

Verdediging: reactieformatie.

Reactieformatie wil zeggen dat deze ondernemer vaak het tegenovergestelde zegt van wat hij bedoelt om de kwaadheid niet te laten zien. Hij mag niet kwaad worden, omdat dat de eigen onvolmaaktheid weergeeft. Vandaar dat deze ondernemer de woede wegstopt tot het echt niet langer meer gaat en er een woedeuitbarsting kan volgen. Hoe meer hij zijn best doet, hoe sneller hij gefrustreerd raakt.

Ondernemen met faalangst.

Kernovertuiging: ik ben niet perfect.

Overcompensatie: perfect willen zijn.

Grootste angst: falen.

Grootste verlangen: het bij het rechte eind te hebben.

Grootse uitdaging: het “perfect willen zijn” loslaten. Leren leven met imperfectie.

Hoofdemotie: rigiditeit en dwangmatigheid.

Blinde vlek: zwart-wit denken.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

  • Kan goed evalueren
  • Vindt dat iets verantwoord en rationeel te staven moet zijn
  • Is kritisch in vraagstelling naar vooral definities en onderliggende principes
  • Kan goed redeneren, argumenteren en discussiëren
  • Overziet de consequenties van woorden en daden
  • Irriteert zich aan mensen die iets pretenderen te kunnen
  • Wil geen fouten maken, is bang ze te maken
  • Houdt niet van collega’s en klanten die snel tevreden zijn
  • Ergert zich met name aan onkunde, nonchalance en domheid
  • Moeite met emotionele uitlating

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |