De Romanticus als ondernemer

De Romanticus als ondernemer is gericht op het bijzondere. Hij wil niet meegaan in het normale van iedereen en elke dag. Hij is de creatieveling, die wil creëren en scheppen. In zijn hoofd spelen zich de mooiste taferelen en scènes af en die wil hij inbrengen in het leven. Het lijkt wel of veel dingen bij hem altijd tegenvallen. Dat is vooral het geval als het de liefde betreft. Het lijkt net of andere mensen gelukkiger zijn dan hijzelf.

Een melancholische ondernemer!

De Romanticus als ondernemer heeft daardoor het mechanisme van aantrekken en afstoten. Deze ondernemer is intuïtief en heeft een groot inlevingsvermogen. Hij kent echter ook een emotionele labiliteit en kan snel in een dip geraken. Hij voelt zich onbegrepen door anderen en eigenlijk begrijpt hij zichzelf ook niet. Hij heeft het gevoel dat er niet echt van hem gehouden wordt, een gevoel wat al als klein kind bij hem is ontstaan. En hij creëert daardoor een eigen gevoels- en belevingswereld, die door andere mensen moeilijk te doorgronden is. Het leven kent voor hem vele hoogtepunten, maar ook vele dieptepunten.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: het unieke, melancholie, echtheid, schoonheid en zichzelf begrijpen.

Vermijding: het normale, saaiheid en alledaagsheid.

Verslaving: wat er onbreekt in het leven en afgunst.

Verdediging: introjectie (anders willen zijn).

Een onbegrepen ondernemer, die kijkt naar wat ontbreekt in het leven!

De Romanticus injecteert de emoties van anderen bij zichzelf en hij kan het onderscheid niet maken of het zijn eigen emoties zijn of die van een ander. Vandaar dat er depressiviteit kan gaan ontstaan. Door introjectie heeft hij het niet door dat er mensen zijn, vooral zijn moeder (of opvoeder), die echt van hem houden. Hierdoor heeft hij het ook niet in de gaten, dat niets normaal is, of juist alles. Hoe meer anders hij is, hoe groter zijn afgunst op de “gewone, gelukkige mensen”. Het zijn ook klagende mensen. Althans, zo communiceren ze vaak naar hun klanten, leveranciers, relaties en medewerkers.

Kernovertuiging: in ben niet om van te houden.

Overcompensatie: liefde willen winnen.

Grootste angst: tekort te schieten (vooral in het vinden van liefde).

Grootste verlangen: zichzelf te begrijpen.

Grootste uitdaging: “anders willen zijn” loslaten.

Hoofdemotie: zorgen.

Blinde vlek: tevredenheid met wat er is, in het hier en nu.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

  • Vindt mededogen belangrijk in deze wereld
  • Heeft gevoel voor esthetiek; iets moet mooi zijn
  • Authenticiteit (echtheid) is van belang
  • Is goed in analyseren, kan zijn vinger snel op de wond leggen
  • Heeft rijke verbeelding en een ethische visie
  • Is afwisselend introvert en extrovert
  • Als hij praat, is er intense expressie van woorden en gebaren
  • Houdt niet van oppervlakkige contacten en small talk
  • Creatief in zijn levenswijze
  • Weet niet altijd een positief zelfbeeld te schetsen

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |