De veiligste doorstart na een faillissement voor ZZP’ers en MKB’ers

Regelmatig kloppen er mensen bij me aan die failliet zijn gegaan. Of binnenkort failliet dreigen te gaan. Heel vervelend. Want ze krijgen een mentale, emotionele en een financiele dreun. Sommigen gaan emotioneel gezien knock-out. En staan dan op met de vraag: Wat nu? En zijn veelal radeloos.

Maak je niet (meer) druk als je nog opdrachten hebt, alles komt goed.

Onder andere voor deze kwesties heb ik dit concept ontwikkeld: Hybride Ondernemen

Aanpak

Geef nooit op

Geef het nooit op

Het komt er heel kort op neer dat ik een werkgever voor de gefailleerde opricht. Een BV of een coöperatie. De gefailleerde wordt werknemer van deze werkgever. Eventueel samen met vrouw en kinderen of nog andere (voormalige) zakenpartners.

Indien nodig kunnen we gaan praten met de curator of we nog wat zaken kunnen overnemen uit de failliete boedel.

Bij gefailleerde BV’s komt het regelmatig voor, dat de DGA’s te veel (grote) rekening-courant schulden hebben staan, die de curator achteraf nog komt vorderen. Dan is het zeker prettig dat ik met mijn organisatie je (tijdelijke) werkgever ga worden.

Bij eenmanszaken ben je naast zakelijk ook privé failliet. Ook dan is het prettig dat je ons als (tijdelijke) werkgever achter de hand hebt. Aanvullend kunnen we dan desgewenst misschien ook een stukje schuldhulpverlening voor je regelen. Wat je wilt.

Don’t give up!