De waardering zoekende ondernemer

Waardering nodig hebben staat gelijk aan zeggen: “Jouw mening over mij is belangrijker dan mijn eigen mening over mezelf.” Als waardering in je leven je primaire levensbehoefte is geworden, dan is er werk voor je aan de winkel!

Je zult nog verbaasd zijn over hoeveel ondernemers op zoek zijn naar waardering ten koste van hun financiele resultaten. De geestelijke streling is dan belangrijker dan de inhoud van de portemonnee. Herken je dit? Lees dit artikel eens.

Het verlangen naar waardering is op zichzelf niet ongezond, maar het wordt wel een probleem wanneer het een behoefte is. Want als je het niet krijgt, stort misschien je wereld ineen. Bij afkeuring door een ander kun je misschien wel emotioneel verlamd raken. En dat is niet handig als je ondernemer bent.

Je zult in je leven heel wat afkeuring moeten incasseren. That’s life!

De emotionele beloning van waardering zoeken; je kunt hiermee onder andere de verantwoordelijkheid voor je gevoelens bij anderen neerleggen. Het moedigt zelfmedelijden en nietsdoen aan en het moedigt kinds gedrag aan; dat anderen voor je moeten zorgen. Door anderen de schuld te geven van wat je voelt, kun je hen tot zondebok maken en eenvoudiger voor je verantwoordelijkheden weglopen.

De ironie en de spirituele les: de ondernemers die in het leven de meeste waardering blijken te krijgen, zijn degenen die er niet op uit zijn, die er niet naar verlangen en die er zich niet druk om maken!