De Winnaar als ondernemer

De Winnaar als ondernemer is gericht op succes. Hij wil altijd winnen en nooit verliezen. Om succesvol te zijn, past hij zich gemakkelijk aan anderen, maar ook de omstandigheden aan. Deze persoonlijkheid omgeeft zich graag met succesvolle zaken. Hij heeft een succesvolle uitstraling in behuizing, kleding en vervoer. Hij hecht waarde aan uiterlijk (en intellectueel) vertoon, kan anderen goed inschatten, werkt hard en verwacht dat ook van anderen.

Een ondernemer met POWER!

De Winnaar als ondernemer gedijt goed bij concurrentie en legt de lat voor zichzelf graag hoog. Hij kan goed praten, is lid van de juiste club en bouwt een (social media) netwerk om zich heen met andere succesvolle mensen. Hij is de workaholic die nooit opgeeft om te winnen. Hij kan anderen stimuleren, heeft een lange termijn visie en is ijdel.

Wat drijft en vermijdt deze ondernemer?

Streven: imago, succesvol zijn, scoren en erkenning.

Vermijding: verliezen en falen.

Verslaving: ijdelheid en (identificatie) zelfbedrog.

Verdediging: identificatie, om het “succesvol zijn” in stand te houden.

De energievreter, is dat “niet willen verliezen” of “willen winnen”?

De Winnaar als ondernemer identificeert zich met succes. Hij wil het verlies niet voelen en richt zich daardoor op de eigen successen of het succesvolle imago. Hij kan zich identificeren met materiële zaken die succes vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld met een dure auto of een groot, zwaar, luxe horloge. Als een ander het maar ziet.

Kernovertuiging: ik ben een verliezer.

Overcompensatie: altijd willen winnen (succes willen hebben).

Grootste angst: afgewezen te worden en faalangst.

Grootste verlangen: geaccepteerd te worden (erkenning) door prestaties.

Grootste uitdaging: “succesvol willen zijn” loslaten.

Hoofdemotie: blokkade van gevoelens.

Blinde vlek: eigen diepere gevoelens en die van anderen.

In het oog springende eigenschappen van deze ondernemer.

  • Vindt succes behalen belangrijk: the sky is the limit
  • Heeft wilskracht: waar een wil is, is een (om)weg
  • Is effectief en efficiënt. De snelste weg is de beste, ongeacht de consequenties
  • Kan goed doelen realiseren
  • Kan complexiteit herleiden tot eenvoud
  • Voelt aan wat “in” is en wat de potentie daarvan is en kan hier goed op inspelen
  • Heeft een positieve manier van praten, denken en doen en heeft een dynamische en energieke verschijning
  • Vindt dat iets waardevol is als het nuttig is
  • Kan niet tegen falen
  • Kan moeilijk onderkennen wat niet goed gaat

Bekijk ook de andere types:

De Perfectionist | De Helper | De Winnaar | De Romanticus | De Waarnemer |

| De Loyalist | De Levensgenieter | De Baas | De Bemiddelaar |