Geen VAR meer nodig

Dit schrijft de Belastingdienst over de VAR op haar website.

Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of uw opdrachtgever loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (samen loonheffingen genoemd) moet inhouden en afdragen over uw inkomsten. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft jou en je opdrachtgever hierover duidelijkheid.

De stress die een VAR veroorzaakt!

Dagelijks kom ik ZZP-ers en freelancers tegen die lopen te tobben met het verwerven van drie opdrachtgevers en proberen op allerlei (kromme) manieren naar de Belastingdienst aan te tonen dat er geen fictief loondienstverband bestaat. En je hebt opdrachtgevers die panisch zijn als ze geen VAR ontvangen.

Stop daarmee is mijn eenvoudige advies!

Kijk eens naar het concept Hybride Ondernemen

Een korte uitleg

In beide concepten worden er (tijdelijke) werkgevers opgericht voor de geïnteresseerde ZZP-ers of freelancers, waarmee zij naar hun opdrachtgever(s) kunnen factureren. Indien gewenst kan men daarnaast zelfs de eigen BV, eenmanszaak of VOF behouden.