Herkadering van het ondernemerschap

Dit onderstaande artikel komt van Plein Plus. Een leuke en zeer informatieve website voor het MKB die helaas is opgeheven. Ik las in de kop van het artikel: “Adviseur met slechts één (grote) opdrachtgever is geen ondernemer.” Tijd om te herkaderen (reframing) denk ik dan.

Herkadering: Je kan ook ondernemen zonder eenmanszaak of VOF en toch belastingvoordelen hebben die gelijk of groter zijn dan de hieronder genoemde fiscale ondernemersfaciliteiten. Lees eerst maar even verder.

Don’t give up

Een adviseur kan volgens de rechter niet aangemerkt worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting, omdat hij bijna al zijn werkzaamheden voor één gemeente heeft verricht. Zijn inkomsten moeten worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden en de adviseur heeft geen recht op de fiscale ondernemersfaciliteiten.

Vennootschap onder firma

Tot 1 december 2005 is de adviseur werkzaam in dienstbetrekking als beleidsmedewerker. Begin maart 2006 richt hij samen met zijn echtgenote een vennootschap onder firma  (vof) op. Vanaf die tijd werkt hij gedurende 600 uren als procesmanager bij een gemeente tegen een uurtarief van € 40. In 2006 heeft hij nog één andere opdracht (het ontwerpen van een flyer). De vraag is of de adviseur in 2006 aangemerkt kan worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting, en zo ja, of hij dan voldoet aan het urencriterium.

Criteria ondernemerschap

Voor het antwoord op de vraag of iemand als ondernemer werkzaamheden verricht in een voor zijn rekening gedreven onderneming, is volgens rechtbank Breda het volgende bepalend:

  1. Bezit die persoon voldoende zelfstandigheid ten opzichte van zijn opdrachtgevers.
  2. Aanvaardt die persoon niet slechts incidenteel opdrachten, maar streeft hij naar continuïteit door het verkrijgen van verschillende opdrachten van verschillende opdrachtgevers.
  3. Loopt die persoon ondernemersrisico.

Al deze eisen  moeten in onderlinge samenhang worden bezien. Niet beslissend is dat de adviseur de werkzaamheden uitvoert in de rechtsvorm van een vof. Het gaat om de werkelijke activiteiten, aldus de rechtbank.

Opmerking van “The MentaFiscalist”: waarom dan een VOF (of eenmanszaak) in deze vorm als onderneming als de werkelijke activiteiten beslissend zijn. Met Hybride Ondernemen zeer eenvoudig opgelost, daarnaast nog veel meer voordelen.

Eén opdrachtgever

Vervolgens beslist de rechtbank dat de adviseur niet aangemerkt kan worden als ondernemer. Dit komt doordat hij bijna al zijn werkzaamheden voor één gemeente heeft verricht. Bovendien is het niet aannemelijk dat de adviseur in 2006 reëel uitzicht had op opdrachten van andere opdrachtgevers dan deze gemeente.

Onjuiste informatie op VAR-aanvraag

In zijn VAR-aanvraag geeft de adviseur aan dat hij in 2006 naar verwachting 7 opdrachtgevers zou hebben. De adviseur maakt echter niet aannemelijk dat hij voor deze verwachting ook een echte basis had. Omdat hij in deze aanvraag niet de juiste informatie heeft verstrekt, faalt zijn beroep op het vertrouwensbeginsel.

Opmerking van “The MentaFiscalist”: bij Hybride Ondernemen nooit meer een VAR nodig en daardoor nooit onjuiste informatie.

Beroep op vertrouwensbeginsel faalt

De inspecteur had dan ook geen aanleiding om de aangifte van de echtgenote op dat punt te corrigeren zoals hij dat wel bij de adviseur heeft gedaan. Verder is van gelijke gevallen geen sprake nu de adviseur in zijn aangiften wel heeft verzocht om toepassing van de fiscale ondernemingsfaciliteiten. Hiermee faalt dus ook het beroep op het gelijkheidsbeginsel.

Resultaat uit overige werkzaamheden

Alles samenvattend komt de rechtbank tot de conclusie dat de inkomsten uit de activiteiten die de adviseur als vennoot van de vof in 2006 heeft verricht, dienen te worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Dat betekent tevens dat de vraag of de adviseur voldoet aan het urencriterium, niet meer hoeft te worden beantwoord.

Opmerking van “The MentaFiscalist”: onnodige juridische kosten voor rechtszaak en achteraf de vervelende hoofdprijs: terugbetaling van belastinggeld wegens het ontbreken van de eerder verwachte fiscale ondernemingsfaciliteiten. Kies voor zekerheid.

[ Bron: Redactie Plein+ ]