The MentaFiscalist geeft je hierbij genoeg redenen om nederig te zijn

Onderstaande redenen om een nederig mens te zijn behoeven nog een toevoeging. Het is essentieel dat je nederig bent in je hart. Wie alleen maar nederig is in zijn hoofd zal weinig merken van alle voordelen die het nederig zijn biedt.

1. Hoe nederiger je bent, des te groter kun je het leven ervaren. Dit volgens het principe: Het kleinste land ter wereld heeft het meeste buitenland.

2. Een nederig mens kan nooit van zijn voetstuk vallen, omdat hij er simpelweg niet op terecht zal komen.

3. Als iemand je kritisch tegemoet treedt zul je daar beter mee om kunnen gaan, omdat je dankzij je nederigheid al weet dat je niet perfect bent en fouten mag maken.

4. Hoe nederiger je bent, des te makkelijker kun je het leven accepteren.

5. Nederige mensen hechten zich minder snel aan zaken die van voorbijgaande aard zijn. Bijv. uiterlijkheden, prestaties, etc.

6. Je geeft het goede voorbeeld en hebt een positieve invloed. Hoe meer nederige mensen er zijn, des te meer ruimte hebben we voor elkaar.

7. Je hoeft niet te overdrijven of jezelf te forceren om iets waar te maken.

8. Je leeft met meer overgave en dat kan bevrijdend werken.

9. Je bent stabieler en staat evenwichtiger in het leven.

10. Hoe “kleiner” je bent, des te moeilijker is het voor anderen om je “klein” te krijgen.

11. Je hoeft niet je gelijk te halen en daardoor ben je neutraler in discussies.

12. Nederigheid levert minder frustraties op.Omdat menigeen zijn frustraties projecteert op anderen kan een nederig mens een zegen zijn voor zowel zichzelf als voor degenen die hem omringen.

13. Wat je ook presteert, ooit doet iemand het beter of wordt je vergeten. Beide gevolgen pleiten voor nederigheid.

14. Nederige mensen accepteren het makkelijker als ze zich niet goed voelen.

15. Hoe minder mensen van je verwachten des te meer vrijheid kun je in je leven ervaren.

16. Hoe nederiger je bent des te dichter sta je bij jezelf en dat kan je een rijker gevoelsleven opleveren.

17. Nederige mensen nemen genoegen met genoeg.

18. Nederige mensen scheppen minder verwachtingen en hoeven daarom minder tijd en energie te besteden aan het waarmaken daarvan.

19. Hoe groter je ego is, des te groter is de kans dat je op een onplezierige manier “geraakt” wordt.

20. Wie nederig is moet minder en mag meer.

21. Wie nederig is, is minder materialistisch en dat is een goedkope manier van leven die je duurzaam kan verrijken.

22. De natuur heeft ons niet nodig om te overleven. Andersom is dat echter wel het geval. Wie zich dat realiseert zal minder snel hoogmoedig worden.

23. Je zult gauwer kunnen zeggen: Het glas is halfvol.

24. Wie nederig is zal iedereen kunnen respecteren: Om wat hij was, om wat hij is, of om wat hij nog kan worden.

25. Wie zich realiseert dat hij zelf in feite weinig presteert (Alles is je gegeven: Je leven, je talenten, tijd, kracht en energie), weet dat nederigheid de enige optie is.

26. Als je zelfkennis hebt, hoef je alleen maar in de spiegel te kijken om te beseffen dat nederigheid een juiste keuze is.

27. Wie nederig is, gaat op een eerlijke en neutrale manier met anderen om. Die laat zijn blik niet vertroebelen door reputaties, gewichtigheid en eigendunk.

28. Nederige mensen kunnen na een geestelijke inzinking sneller weer opknappen want de weg terug naar jezelf is in zo’n geval minder lang en zwaar.

29. Wie nederig is, verwacht minder en krijgt daardoor meer.

30. Nederigheid wijst op zelfkennis: Niemand is perfect en dat inzicht ligt voor iedereen klaar.

31. Op wie nederig is zal men in de regel positiever reageren, want hij daagt niet uit.

32. Nederige mensen hoeven hun leven niet per se te leiden en lijden daardoor minder aan het leven.

33. Je houdt dankzij je nederigheid meer ruimte over voor zaken die je echt graag wilt.

34. Nederige mensen zullen minder snel wennen aan verworvenheden zodat ze deze langer zullen waarderen.

35. Je kunt onplezierige dingen uit het verleden makkelijker een plaats geven.

36. Hoogmoed wijst op kortzichtigheid. Je hebt dan slechts kijk op een gedeelte van jezelf.

37. Nederige mensen streven minder naar macht en dat geeft ze meer macht over zichzelf en dat is een machtige situatie.

38. Iemand die nederig is waardeert zijn ervaringen meer dan zijn bezittingen en dat levert een vrijer en rijker leven op.

39. Wie nederig is wordt minder geleefd.

40. Ieder mens sterft en wie zich dat terdege realiseert weet dat het van hoogmoed getuigt als jij je meer waant dan anderen.

41. Wie nederig is zal minder snel oordelen en dat is voor zowel jou als anderen een prettige eigenschap.

42. Je geniet meer van “kleine” dingen.

43. Wie nederig is zal minder snel in een “wedstrijd” met anderen terecht komen.

44. Wie de wind ooit hard tegen gehad heeft, realiseert zich dat de wind ook bepaalt hoe “ver” je komt.

45. Ieder mens is breekbaar en je bent minder kwetsbaar als je weet hoe kwetsbaar je bent.

46. Wie nederig is kan beter met zijn gevoelens omgaan: Minder snel extreme reacties.

47. Wie nederig is gunt anderen meer.

48. Wie iedere keer terug gaat naar de basis: stilte en soberheid, zal zich minder snel verliezen in verslavingen (b.v. drugs, alcohol en gokken).

49. Nederigheid leidt tot zelfbewustzijn en dat maakt je geestelijk “breder” en daardoor sta je steviger in het leven.

50. Je zet door je nederigheid jezelf niet gauw onder druk.

51. Je hebt genoeg aan genoeg.

52. Hoe nederiger je bent des te minder bevestiging door anderen heb je nodig en dat maakt je minder afhankelijk en daardoor dus vrijer.

53. Je zoekt de fout niet meteen en automatisch bij een ander en dat is een zegen voor degenen die met je te maken hebben.

54. Wie ooit iets ontbeerde (kracht, energie, etc.) weet hoe afhankelijk hij er in feite van is en dat leidt tot nederigheid.

55. Nederige mensen zijn dikwijls warmer in de omgang en zijn dan ook dikwijls hartverwarmend bezig.

56. Niet jij, maar de omstandigheden bepalen voor het grootste gedeelte wat jij presteert.

57. Je bent voor een heleboel dingen afhankelijk van anderen in je leven. Denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan je jongste jaren. Wat zou er zonder die mensen die voor jou zorgden van je geworden zijn?

58. Wie ooit eens onderuit is gegaan weet hoe weinig er in feite nodig is om een mens te laten struikelen.

59. Hoogmoed is veelal gebaseerd op slechts een enkel facet van iemand wat vergeleken wordt. Eerlijker zou het zijn om ieder mens in zijn totaliteit te beschouwen. “Helaas” is een sterveling daar niet toe in staat.

60. Het simpele feit dat ieder moment je leven voorbij kan zijn is een grote reden om je “klein” te voelen.

61. Nederige mensen kennen minder onnodige spanningen en dat kan voor zowel je lichaam als je geest een prettige gemoedsrust opleveren.

62. Wie nederig is zal zich minder snel ergeren aan anderen.

63. Nederigheid werkt verbroederend. Hooghartigheid leidt gauwer tot gevoelsmatige eenzaamheid.

64. Hoe nederiger je bent en jij je opstelt, des te kleiner is de kans dat je mensen ooit teleur zult stellen.

65. Wie nederig is lacht meer, want je kunt ook om jezelf lachen.

66. Wie nederig is hoeft zich nooit te “verlagen”.

67. Wie nederiger is kan makkelijker toegeven: je ongelijk, een mindere periode, een slechte bui, etc.

68. Wie nederig is verdwaalt minder snel tussen wie hij is en wie hij had willen zijn.

69. Wie nederig is kan makkelijker zwijgen.

70. Hoogmoed is altijd tijdelijk en nederigheid zou wel eens blijvend kunnen zijn.

71. Wie nederig is en zijn eigen “imperfectie” heeft geaccepteerd kan ook positiever reageren op de “mindere” kanten van een ander.

72. Je hoeft maar realistisch naar je verleden te kijken (niemand is foutloos) om te weten dat nederigheid de juiste optie is.

73. Wie nederig is heeft meer ruimte voor anderen en voor zichzelf.

74. Nederige mensen vragen zich af wat het leven met hen wil in plaats van wat zij met het leven zouden willen. Het verschil tussen die twee uitgangsposities kan het onderscheid zijn tussen ontspanning en spanning.

75. Wie nederig is heeft meer ruimte voor relativering.

76. Hoogmoed is altijd gebaseerd op een vergelijking met een ander en dat is een armoedige manier om je “meer” te voelen.

77. Wie nederig is verbaast zich gauwer in positieve zin over schoonheid en prettige gebeurtenissen.

78. Het feit dat je zonder je ouders en al je voorouders er niet geweest zou zijn, geeft al een belangrijke reden voor een nederige opstelling in het leven.

79. Nederige mensen zouden wel eens makkelijker kunnen sterven: Zij hoeven zich van minder te bevrijden.

80. Mensen die nederig zijn rekenen zich niet rijk, maar voelen zich rijk en dat verschil kan immens zijn.

81. Nederige mensen kunnen beter vertrouwen op hun intuïtie: er zit minder ruis op de lijn.

82. Iemand die nederig is kan met overgave leven. Hij hoeft geen situaties te beheersen en controleren en dat levert tijd- en energiewinst op.

83. Nederige mensen hebben geen hoge verwachtingen.

84. Nederige mensen staan dichter bij anderen en daardoor verstaan ze die beter.

85. Wie nederig is zal niet afhankelijk zijn van waardering.

86. Wie nederig is zal minder haast hebben omdat je meer kunt accepteren. De drang en onrust om iets te willen en bewijzen, kan dan naar de achtergrond verdwijnen.

87. Hoe nederiger je bent, des te kleiner is de kans dat jij jezelf teleurstelt.

88. Wie nederig is kijkt naar zijn in plaats van naar de mogelijkheden.

89. Wie nederig is kan er eerlijker voor uit te komen als iets hem niet duidelijk is. Dat kan beschamende situaties voorkomen.

90. Nederigheid verrijkt je geestelijk en dat zou wel eens blijvend kunnen zijn. Als je sterft verlies je immers al het materiële. Geestelijke (lessen/louteringen) bagage houd je wellicht over aan dit leven en het lijkt me dan ook beter je daar op te concentreren.

91. Nederige mensen zijn minder afhankelijk van de resultaten van hun inspanningen.

[Bron:  MartinTerwel.nl]