The MentaFiscalist: niet solliciteren, maar acquireren – deel 2 – De Westlandse kassen

Dagelijks hoor ik het om me heen van buren, vrienden, kennissen, bezoekers van mijn kantoor: “Klaag, klaag, klaag… zeur, zeur… ik kom maar niet aan het werk, zucht en kreun, ik ben te oud, last van m’n rug, kan ik niet, lukt me niet, m’n uitkering wordt anders gekort, geen geld om te starten, etc.”

Allemaal uitvluchten en gemakzucht

Allemaal uitvluchten om geen verantwoordelijkheid te hoeven en willen nemen. We kijken liever naar wat niet kan, want wat wel kan geeft je verantwoordelijkheid: want dan moet je in beweging gaan komen met misschien bijkomende risico’s. Uit je comfortzone. Je hand blijvend ophouden bij de gemeenschap is makkelijker en veiliger.

Economisch slachtoffer blijven met een werkloosheidsuitkering en (quasi) blijven solliciteren is JOUW KEUZE.

Ieder mens heeft ergens talent voor. Ook jij.

Ga toch acquireren. Ga toch ondernemen met blijvend recht op een WW-uitkering, zie bijvoorbeeld deze mooie oplossing.

De Hybride Onderneming oplossing

Denk aan boerenbedrijven die gezamenlijk een melkfabriek oprichten, maar dan anders. Een aantal werklozen die met onze hulp een Hybride Onderneming gaan opzetten met de bedoeling om werk te gaan aannemen.

Leuker, spannender en veel winstgevender. En je wordt veel minder gekort op je uitkering, je behoudt je zorg- en huurtoeslag en andere bijkomende uitkeringvoordelen.

Met andere woorden: werken met de Hybride Onderneming is zeer lonend voor de werkzoekende.

Geen mens wil gedwongen worden! Jij wel?

Laten we dit eens gaan herkaderen. Een andere inhoud geven. De gemeente gaat de werklozen niet dwingen om in de kassen te gaan werken, maar heeft opdrachtgevers gevonden voor werklozen die willen ondernemen. Eigenlijk is de gemeente een soort gratis acquisiteur, waarvoor de ondernemende werklozen heel dankbaar moeten zijn.

Een voorbeeld: als wij voor een kleine groep van vijf werklozen een Hybride Onderneming gaan opzetten, terwijl ze een bijstandsuitkering hebben, dan kunnen wij alle vijf deze personen een oproepcontract geven.

De gewerkte en uitbetaalde arbeidsuren (inkomsten) zullen later worden gekort op de bijstandsuitkering, maar niet op de gemaakte winst bij de Hybride Onderneming, want daarin zit de financiële lol voor een langdurig werkloze.

De winst is voor de Hybride Onderneming en mag en kan niet worden gekort door de uitkeringsinstantie. Deze winst wordt op een later tijdstip uitgekeerd zodra de uitkering is beëindigd. Noem het maar tijdelijk investeren in een beter leven.

Bijkomende (winst)voordelen: de Loonheffingsvoordelen voor oudere 50+ werknemers (3 jaar lang x 7.000 euro) en de gratis proefplaatsingen door de uitkeringsinstantie kunnen leiden tot leuke netto inkomens voor werklozen die slim gebruik maken van de Hybride Onderneming.

Je bouwt gezamenlijk iets op. Na een poosje hoef je niet meer je hand op te houden, ongeacht je leeftijd, afkomst of opleiding.

Het is ook een keuze. Armoede of perspectief.