Uitkering bij ziekte beknot voor flexwerkers en werklozen, maar niet bij Hybride Ondernemen

Een miljoen flexwerkers en een half miljoen werklozen krijgen voortaan minder lang een uitkering, mochten zij ziek worden; de regeling voor deze groep wordt sterk versoberd. De looptijd van de uitkering is straks niet standaard twee jaar meer, maar wordt afhankelijk van het aantal gewerkte jaren.

Dit wil minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken regelen in een nieuwe ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’. Het voorstel wordt binnenkort besproken in de ministerraad. Het moet op 1 januari 2013 wet zijn.

WW-uitkering
Nu ontvangen 275 duizend werklozen en flexwerkers een ziekte-uitkering die gelijk is aan een WW-uitkering. Werknemers met een vaste baan krijgen bij ziekte maximaal twee jaar een uitkering via hun werkgever en komen daarna in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Omdat de werkgever verantwoordelijk is voor de uitkering, heeft die een ‘prikkel’ om de zieke zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Bij flexwerkers, zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en personen met een tijdelijk contract, ontbreekt die prikkel. Zij krijgen nu nog net als andere zieke werknemers maximaal twee jaar een uitkering. Omdat zij geen werkgever meer hebben krijgen ze de uitkering van uitkeringsinstantie UWV. Na twee jaar komen zij voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking.

De ‘vangnetters’ blijken gemiddeld vijf keer langer ziek dan werknemers in vaste dienst. Zij krijgen veel vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De kosten lopen op doordat de groep flexwerkers steeds groter wordt.

Bron: Volkskrant, 20 april 2012

Deze bovengenoemde vangnetters kunnen beter gebruik maken van de payroll-oplossing Hybride Ondernemen, mocht het ooit zo ver komen, dat minister Henk Kamp deze twee jaar uitkering gaat korten. Dit is eenvoudig op een andere manier op te lossen.

Als men toch (moet) flexwerken, pak het dan goed aan. Daarnaast veel andere bijkomende voordelen.

Niet solliciteren, maar acquireren.