Victorie voor de ene ZZP’er is meer ellende voor de andere ZZP’er

Onderstaand bericht lees ik net op de website van deondernemer.nl. Als je dit onderstaande bericht leest, bekijk het dan ook eens met mijn ogen, een herkadering. Hierdoor heeft een bericht een hele andere lading.

Hieronder het bericht van deondernemer.nl.

Victorie voor arbeidsongeschikte ZZP’er

ZZP’ers zijn voortaan verzekerd tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid, omdat het criterium goed werkgeverschap aan de kant van de opdrachtgever ook voor ingehuurde externe krachten van toepassing is geworden. Voor de verzekeringskwestie is het niet langer van belang of de arbeidsongeschiktheid een werknemer betreft, omdat ook personen die buiten een dienstbetrekking werkzaamheden verrichten onder de uitkeringsbepaling vallen.

Met dank aan een uitspraak van de Hoge Raad. De uitspraak van het rechtscollege in maart van dit jaar betreft een zaak waarin een onverzekerde ZZP’er een ongeval krijgt tijdens het onderhoud aan een machine en daardoor een been kwijtraakt. Na jarenlang procederen acht de Hoge Raad de opdrachtgever aansprakelijk voor de geleden schade. Dat de ZZP’er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) had afgesloten maakte niet uit in de aansprakelijkheidskwestie: het heeft alleen invloed op de hoogte van het schadebedrag.

Nieuwe rechten
Door de uitspraak heeft iedere ZZP’er nieuwe rechten om zijn schade te claimen, ook als deze in het verleden heeft plaatsgevonden. Er geldt namelijk een wettelijke claimtermijn van 5 jaar, of men nu verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid of niet. ZZP’ers die zelf een ongeval hebben gekregen tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever doen er dan ook goed aan om vanaf nu gebruik te maken van de mogelijkheid om een claim in te dienen via een letselschadeadvocaat.

Hoe ik er naar kijk

In het vervolg zullen opdrachtgevers met deze uitspraak van de rechter de ingeleende ZZP’ers dwingen om een AOV cq. ongevallenverzekering af te sluiten. Anders zal de opdrachtgever de (onverzekerde) ZZP’er niet inhuren. Met andere woorden: met deze uitspraak is de ZZP’er straks de dupe. De ZZP’er wordt straks op (hogere) kosten gejaagd.

De ZZP’er moet dure verzekeringen afsluiten, anders is er straks nog minder werk voor de arme ZZP’er. De inlener verlegt straks zijn risico, dus is er absoluut geen victorie voor de ZZP’er, zoals deondernemer.nl schrijft. Alleen winst voor de verzekeringsmaatschappijen. De rijken worden rijker.

Ik zou mezelf niet zijn, als ik niet met mijn oplossingen zou komen: Hybride Ondernemen als men meerdere ZZP’ers inhuurt. Wil je meer weten? Maak een afspraak met me.