Zijn ZZP’ers feitelijk onverzekerde uitzendkrachten?

Een uitzendkracht werkt uurtje factuurtje voor het bedrijf waar hij of zij via een uitzendbureau is ingehuurd. De meeste ZZP’ers verhuren zich ook per gewerkt uur. De ZZP’ers houden voor hun gevoel meer geld over dan een uitzendkracht. Maar is dat effectief gezien ook werkelijk zo? Is het geen zelfbedrog van deze kleine ondernemers?

Geen werk

Is er onvoldoende werk? Dan heeft de uitzendkracht doorgaans recht op een WW-uitkering, de ZZP’er niet. De leegloopuren, de periode waarin de ZZP’er geen omzet heeft, mag hij of zij betalen uit het opgebouwde potje verdiend met het hoge uurtarief. Wat blijft er dan achteraf gezien nog over van het hoge uurtarief? Reken dat eens uit.

Ziek

De uitzendkracht heeft recht op de UWV vangnetregeling, een ziekteverzuimuitkering van 70% over het gemiddeld inkomen en dat nog eens aangevuld naar 90/92% voor het eerste ziektejaar als de uitzendkracht bij een ABU of NBBU uitzendbureau heeft gewerkt. De ZZP’er en freelancer, tja… meer dan 60% loopt rond zonder een (redelijke) ziekteverzuimverzekering (AOV). Men vindt het te duur of denkt weinig ziek te worden. Als je een langere tijd ziek bent, wat blijft er dan achteraf gezien nog over van het hoge uurtarief?

Debiteurenrisico

Uitzendbureaus, ZZP’ers en freelancers lopen debiteurenrisico, duidelijker geschreven: niet betalende klanten. De uitzendkracht zal het een worst zijn of klanten wel of niet betalen. Die krijgt zijn geld van het uitzendbureau toch wel. De ZZP’ers zitten zich te verbijten.

Ze hebben vaak ook nog mondelinge in plaats van schriftelijke afspraken gemaakt en/of geen goede leveringsvoorwaarden gehanteerd. Kansloos dat er nog geld binnenkomt. Wat blijft er dan achteraf gezien nog over van het hoge uurtarief?

Acquisitie (zoeken naar opdrachten)

Uitzendbureaus hebben een groot netwerk en doorgaans genoeg werk als de uitzendkracht niet al te kieskeurig is. De ZZP’ers moeten zelf op zoek naar werk, maar hebben vaak weinig tijd gehad (of genomen) om een netwerk op te bouwen of in stand te houden. Dus ze moeten meestal op het laatste moment achter werk aan. Deze zelfstandigen schakelen uit gemak steeds meer tussenpersonen (intermediairs) in, waardoor ze zelf minder overhouden, want deze tussenpersonen willen er tenslotte ook hun boterham mee verdienen. Wat blijft er dan achteraf gezien nog over van het hoge uurtarief?

Zakelijke kosten, overige en belastingen

Wat uitzendkrachten niet hebben en ZZP’ers wel: zakelijke kosten voor de boekhouder, onbetaalde tijd die men moet besteden aan administratie en bijkomende zaken, bijdrage Kamer van Koophandel, voorlopige aanslagen IB, privé aansprakelijkheid, zorgen, etc.

Conclusie

Wat blijft er dan achteraf gezien nog over van het hoge uurtarief, als je dit alles gaat doorrekenen? Niet veel dus, in elk geval minder dan men toe wil geven. Men ontkent liever de feiten en pleegt zelfbedrog.

Sommige ZZP’ers en freelancers denken iets slimmer te zijn en kiezen voor een tussenoplossing, ze gaan zich laten payrollen via een uitzendbureau (payrollbureau) om hiermee een deel van deze problemen te omzeilen. Maar dat geeft weer andere nadelen.

Lees dit artikel maar eens over conventionele payrolling voor ZZP’ers en freelancers.